โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ปีที่ได้รับ : 2556
ราละเอียด :

โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  เรื่อง  การนำหลักปฏิรูปเทส  4  มาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน