โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กีฬาสีโรงเรียนพิงครัตน์
วันที่ประกาศ : 19-11-2015

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ นักกีฬาของโรงเรียนพิงครัตน์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กีฬาสีโรงเรียนพิงครัตน์ประจำปีการศึกษา2558 จบลงด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่ได้มาให้กำลังใจกับเด็กๆอย่างล้นหลาม ทางผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ  17.11.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : Admin