โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ตัวแทนนักเรียน รร. พิงครัตน์ ร่วมถวายพระพร
วันที่ประกาศ : 29-11-2015

ตัวแทนนักเรียน รร. พิงครัตน์ ด.ญ.อรปรีญา ภัทรประสิทธิ์ และ ด.ญ. บุณยานุช แซ่โกย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ทำการบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ 19.11.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin