โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ตัวแทนนักเรียนจีนและไทยของโรงเรียนพิงครัตน์ฟ้อนแบบล้านนาในงานYeepeng Lanna international @ lanna Dhutanka Chiangmai
วันที่ประกาศ : 29-11-2015

ตัวแทนนักเรียนจีนและไทยของโรงเรียนพิงครัตน์ ร่วมถ่ายทอดการฟ้อนแบบล้านนาในบทเพลงดารารัศมีโดยนักเรียนไทย และเพลงล่องแม่ปิง+Tian Mi Mi โดยนักเรียนจีน ในงานYeepeng Lanna international @ lanna Dhutanka Chiangmai งานนี้มีชาวต่างชาติให้ความสนใจและประทับใจมาก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ที่ได้อนุรักษ์ความเป็นล้านนาให้คงอยู่คู่กับ เมืองเชียงใหม่ตลอดไป 25.11.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin