โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ครูดีเด่น
วันที่ประกาศ : 05-05-2016

วันที่ 16 ม.ค. 2558 คณะครูโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการต่างๆ เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดยมีครูที่เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” ได้แก่ ครูอรอนงค์ ไชยแสน ระดับปฐมวัย , ครูกันยา เอื้อสถิตพงค์ธร ระดับประถมศึกษา และ ครูชลทิพา ศัทธาชีพ ระดับมัธยมศึกษา จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin