โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนะแนวจากศิษย์เก่า
วันที่ประกาศ : 11-06-2016

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อและเป้าหมายชีวิต จากพี่แวว-ธัญญา สุขสัตตยานนท์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิงครัตน์พัฒนา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin