โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ประกาศ : 11-06-2016

ระดับมัธยมศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพและทักษะการคิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการกำหนดเป้าหมาย และกำหนดแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin