โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : แนะแนวจากศิษย์เก่า
วันที่ประกาศ : 11-06-2016

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าฟังแนะแนวเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิต จากพี่บิ๊ก-ภูชิต โลกิตสถาพร ซึ่งปัจจุบันศึกษาที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin