โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : พิธีขอขมาครูอาจารย์
วันที่ประกาศ : 05-04-2017

พิธีขอขมาครูอาจารย์ในวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin