โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : English Camp
วันที่ประกาศ : 05-04-2017

นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในกิจกรรม English Camp ช่วงปิดภาคเรียน


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin