โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ตรวจสุขภาพ(ครู) ประจำปี 2560
วันที่ประกาศ : 09-06-2017

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  คุณครูและบุคลากรโรงเรียนพิงครัตน์  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 จากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin