โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรม "ต้นกล้าจิตอาสาพลิกพื้นคืนผืนป่า ต้านภัยยาเสพติด"
วันที่ประกาศ : 09-06-2017

วันที่ 27  พฤษภาคม 2560  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 20 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้าจิตอาสาพลิกพื้นคืนผืนป่า ต้านภัยยาเสพติดจัดขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.)


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattana
โดย : admin