โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ค่ายคุณธรรม "สร้างคนดี"
วันที่ประกาศ : 09-06-2017

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางคณะครูระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "สร้างคนดี" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin