โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ประกาศ : 27-06-2017

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารฯ และตัวแทนผู้นำได้กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด รับฟังวิทยากรเกี่ยวกับทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ตามด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณชุมชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin