โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รับโล่เชิดชูเกียรติจาก สนง. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 28-06-2017

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 อาจารย์ไพรวัลย์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก สนง. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนพิงครัตน์ มีนักเรียนที่มีผลคะแนน ( O – NET ) ร้อยละ 100 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattana/?hc_ref=NEWSFEED
โดย : admin