โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
วันที่ประกาศ : 28-08-2017

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทกลุ่มโรงเรียนเอกชน จัดโดย สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ รร. บ้านหนองโค้ง    อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่   โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1. ด.ญ. อลีนตา ยาวิราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ จากการแข่งขันเล่านิทาน ( Story Telling )
2. ด.ญ. จงจินต์ พงศ์พิศาลธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันพูดฉับพลัน              ( Impromptu Speech )


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin