โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การบรรยายให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศเยอรมนี
วันที่ประกาศ : 06-09-2017

วันที่ 6 กันยายน 2560  โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศเยอรมนี มีการบรรยายให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศเยอรมนีในโปรแกรม STEM กับโครงการ Study Bridge ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน North Rhine Wesphalia ประเทศเยอรมนี โดยวิทยากรจากสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทย ให้กับท่านผู้ปกครองที่สนใจ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปกับนวัตกรรมใหม่ Mobile Car ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีในทุกๆด้าน


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattana/
โดย : admin