โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รางวัลกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
วันที่ประกาศ : 14-11-2018

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลต่างๆ จากกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ดังนี้ น.ส.ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ และ นายณรรฐชัย ศรีคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันใบคำศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 / น.ส.สุภัสสรา วิริยา และ น.ส. ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ จากการแข่งขันใบคำศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ น.ส.รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนเรียงความ / น.ส.เชียนร้วย เฉา และนายภาษิต ชาญไววิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพตามคำบรรยาย / นายกาณฑ์ นุ่นงาม และนายศรัณยพงศ์ แจ้งประจักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันใบคำศัพท์ 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin