โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.4-6
วันที่ประกาศ : 14-12-2018

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รู้จักวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin