โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท.
วันที่ประกาศ : 17-12-2018

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ... ไทยแลนด์” ได้เข้ารับรางวัล ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดังนี้ ด.ญ.พชรารัก สุวรรณกุล และด.ญ.วริศรา กวีศรศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผู้เข้าแข่งขัน 77 ทีม / ด.ญ. จิตตาภา มหามิตร , ด.ช. ชณธร พุทธหน่อแก้ว , ด.ญ. พชรา สุวรรณกุล และ ด.ญ.กัญญาวีร์ คุ้มล้วนล้อม ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภททีมของระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากผู้เข้าแข่งขัน 72 ทีม / ด.ญ. พัชรพร แสงสุวรรณ ,              ด.ญ. ภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว , ด.ญ. พรลภัส ภัคเกษม และด.ญ.พิมพ์ญาดา จิราศิระพัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีมของระดับประถมศึกษาตอนต้น / ด.ญ. ไออุ่น ขัตติ , ด.ญ. ชุณห์กัญญา จิราศิระพัฒน์ , ด.ญ. อิ่มเอม ขัตติ และ ด.ญ.ศศิญา เจริญพร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีมของระดับประถมศึกษาตอนต้น จากผู้เข้าแข่งขัน 51 ทีม


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin