โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ร่วมกิจกรรม
วันที่ประกาศ : 31-01-2019

วันที่ 30 ม.ค. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าร่วมงาน " Franco - Deutsch - Español" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน                      ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในงานนี้ น.ส. ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์ , น.ส. สุภัสสรา วิริยา และ น.ส. รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ( ประเภททีม ) จากการแข่งขันทำสลัดมันฝรั่ง และนายณรรฐภัศร์ ศรีคำ , น.ส. ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ และ นายยู่ เฉิน โหลว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( ประเภททีม ) จากการแข่งขันทำพันซ์


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin