โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ประกาศ : 19-10-2020

วันที่ 12-16 ต.ค. 2563 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนพิงครัตน์ได้น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมกันนี้ทุกคนได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin