โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : นักเรียนที่มีพัฒนาการทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ประกาศ : 21-10-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีพัฒนาการทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้ ชั้นอนุบาล 1 -2 ด.ญ.ใจใส ลิ้มศักดากุล / ชั้นอนุบาล 3 ด.ช. สกุลเพชร เผ่าทองจีน / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ. นันท์ณภัคร์ กันทะรส / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ติณณ์ พิทักษ์ภัคนันท์ / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.ปุณณ์ อิรนพไพบูลย์ / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ช. พสิษฐ์ ศรีวิชัย / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ณิชากานต์ วิมลสิทธิชัย / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคภูมิ ทองพรรณ์ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช. วิฑิต อัจฉริยชัยบดี / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.จิตตาภา มหามิตร / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายปัณณธร คำธรวงค์ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส. อารดา เกียรติศิริโรจน์ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายฉัตรพิศุทธิ์ แจ้งประจักษ์ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส. ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ และคุณครูวัชรา ศิรินิรันดร์


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin