โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน Fit in Deutsch
วันที่ประกาศ : 19-03-2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน Fit in Deutsch ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งในการสอบครั้งนี้ มีนักเรียนที่สอบผ่านใน ระดับ A1 จำนวน 11 คน และ A2 จำนวน 3 คน ทางโรงเรียนโดยท่านอาจารย์สายพิณ สุคันธา ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรจากสถาบันเกอเธ่ ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านในครั้งนี้


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin