โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : เทศกาลศิลปะร่วมสมัย Chiang Rai Art Festival 2021
วันที่ประกาศ : 02-04-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภัทรภร   เจริญชัย  ชั้นป.4 และ ด.ญ.ภิญญดา  เฉลิมศุภาคุณ ชั้น ป. 6  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ,  ด.ญ. กัญญาวีร์  คุ้มล้วน  ชั้นม. 2  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021”  จัดโดยสมาคมขัวศิลปะ  เชียงราย    เมื่อวันที่  29-30  มีนาคม 2564  


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin