โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ประกาศ
วันที่ประกาศ : 15-04-2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID - 19 ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนพิงครัตน์ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากเดิมวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2564
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin