โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563
(Self - Assessment Report : SAR)
วันที่ประกาศ : 27-06-2021

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563

(Self -  Assessment  Report  : SAR)

Download เอกสารประกอบ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : Admin