โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันไหว้ครู ประจำปี 2567
วันที่ประกาศ : 27-06-2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับทำหน้าที่จัดเตรียมงานพิธีไหว้ครู
)
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin