โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : คณะผู้บริหาร ครู&นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์จำนวน 11 รูป เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมกาย DOUและศูนย์พัฒนาวิชาการของมูลนิธิธรรมกาย
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

    คณะผู้บริหาร ครู&นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์จำนวน 11 รูป เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมกาย DOUและศูนย์พัฒนาวิชาการของมูลนิธิธรรมกายจำนวน57ท่านได้เข้าศึกษาดูงานแลก เปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ ได้นำหลักความดีสากลมาใช้ในการอบรม-ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีค่ะ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin