โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1061 และ 1910
ชื่อ-นามสกุล : นายกาณฑ์ นุ่นงาม และ นายชัยนันท์ บรรจง
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานประจำปี 2561 ของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

โดย : admin