โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1658
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. กัญญาวีร์ คุ้มล้วนล้อม
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพ ของกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมใจเลิกใช้โฟม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายต้านโลกร้อน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

โดย : admin