โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1772
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. พชรา สุวรรณกุล
ระดับชั้น :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ได้รับ :
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันวาดภาพ ของกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมใจเลิกใช้โฟม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายต้านโลกร้อน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
โดย : admin