โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1325-1369-1783
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศิรประภา ยะวิลัย , ด.ญ. อัญมณี ชาวกัณหา และ ด.ญ. พชรารัก สุวรรณกุล
ระดับชั้น :มัธยมศึกษา
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัชชนะเลิศจากการตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมรวมใจเยาวชนไทยทำดี โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ – ว – ร ดีศรีเวียงพิงค์ และ เหล่าเด็กดี V-Star จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ มารวมตัวทำความดี ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ณ ธุดงคสถานล้านนา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีในจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin