โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1472-1469-1772-1658
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. จิตตาภา มหามิตร , ด.ช. ชณธร พุทธหน่อแก้ว , ด.ญ. พชรา สุวรรณกุล และ ด.ญ.กัญญาวีร์ คุ้มล้วนล้อม
ระดับชั้น :ประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภททีมของระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากผู้เข้าแข่งขัน 72 ทีม  จากการแข่งขันโครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (ปี 2561) ในหัวข้อ “ภูมิใจ... ไทยแลนด์” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin