โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1300-1818-1820
ชื่อ-นามสกุล : นายณรรฐภัศร์ ศรีคำ , น.ส. ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ และ นายยู่ เฉิน โหลว
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( ประเภททีม ) จากการแข่งขันทำพันซ์  ในงาน " Franco - Deutsch - Español" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ม.ค. 2562 
โดย : admin