โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1691
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. จงจินต์ พงศ์พิศาลธรรม
ระดับชั้น :ประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย 

โดย : admin