โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1783 และ 1325
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. พชรารัก สุวรรณกุล และ ด.ญ.ศิรประภา ยะวิลัย
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ :
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ประเภททีม โดยมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 46 ทีม จากการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย 
โดย : admin