โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1772
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพชรา สุวรรณกุล
ระดับชั้น :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ ในหัวข้อ"สวนสวยด้วยมือฉัน" ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ( 18 ม.ค.2563) ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โดย : admin