โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1325
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรประภา ยะวิลัย
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม ภายใต้เเนวความคิด “เด็กไทยยุคใหม่เลิกใช้ถุงพลาสติก”  เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63

โดย : admin