โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1772 และ 1598
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พชรา สุวรรณกุล และ เด็กหญิงอิ่มเอม ขัตติ
ระดับชั้น :ประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเเนวคิดที่ว่า “สวนสนุกแห่งการเรียนรู้” ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (13 ก.พ. 63)

โดย : admin