โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1804
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐพงษ์ เดี่ยววิไล
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ได้รับ :
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำในประเภทต่างๆ รุ่น 10 ปี ชาย ได้แก่ ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง , กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทอง , ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญเงิน ,กบ 25 เมตร เหรียญเงิน ,ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน , ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญเงิน ,กบ 50 เมตร เหรียญทองแดง ,กรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดง และ ฟรีสไตล์ 100 เมตร เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ RAMIL-เทศบาลชุุมแสง Swimming Cup เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ.สระว่ายน้ำเทศบาลชุมแสง จ.นครสวรรค์
โดย : admin