โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1907
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทริศวร์ ตรีวรรณไพศาล
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร / รองชนะเลิศอันดับ 2 ท่ากบ 25 เมตร / รองชนะเลิศอันดับ 2 ท่าผีเสื้อ 25 เมตร จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปินเตอร์ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลับการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

โดย : admin