โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1597
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต อายุมั่น
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดระบายสี We are Asean ระดับ ป.1-ป.3 

จากการแข่งขัน “กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2”  จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โดย : admin