โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 764
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญา นุ่นงาม
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รันทุนเรียนภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชนและเรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมัน ณ เมือง St.Peter-Ording ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2-24 พฤษภาคม 2558

โดย : admin