โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 673
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิติภา ธิติชินภัทร
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ 3 การประกวดวาดหน้ากากงิ้ว 

จากงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin