โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1439
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัทกร สุขจีระเดช
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เชียงใหม่เมืองอาหารปลอดภัย ในการจัดงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โดยสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

โดย : admin