โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร แสงสุวรรณ, เด็กชายวัตน์ชรนาถ ศรีลาชัย และเด็กหญิงปาลิดา วัชระศักดิ์ศิลป์
ระดับชั้น :อนุบาล 3
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลเหรียญทองแดง การฉีก ตัด ปะ ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

โดย : admin