โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 674
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติมา ธิติชินภัทร
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ 1 การประกวดวาดหน้ากากลายไทย

จากงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin