โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1643
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว
ระดับชั้น :อนุบาล 3
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี  จากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

โดย : admin