โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1800
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉา เชียน ร้วย
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชย การประกวดเขียนพู่กันจีน 

จากงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin